Les dades

Tria una comarca

Nom Comarca Sel
Any Nombre de focs Percentatge sobre Catalunya
1497
1515
1553

Tria una població

Nom Poblacio Sel
Any Nombre de focs
1497
1515
1553